صبح روز دوشنبه ۰۸/۱۱/۹۷ ،اولین جلسه چشم انداز و استراتژی ۵ ساله موسسه ایثار با حضور مهندس پورحاج رضایی مدیرعامل موسسه،دکتر سفاهن مدیرکل اموراقتصادی و مجامع بنیاد،دکتر سروش مدیرکل مطالعات و پژوهشها،دکتر گودرزی مدیرکل برنامه و بودجه،نصیری مقدم معاون اداری مالی موسسه،دکترخباز و دیگر اعضاء در سالن جلسات برگزار شد.

در ابتدای جلسه پورحاج رضایی ضمن خوش آمد گویی به مدعوین سخنان خود را اینگونه آغاز کرد: موسسه ایثار برنامه ریزی دقیق و به روز نمودن خدمات، و بهره مندی از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجودی که در اختیار موسسه قرار دارد را با توانمندی خود،گامهای موثری در زمینه به وجود آوردن نشاط و شادابی در زندگی جامعه هدف، قدمهایی بر خواهد برداشت.

ادامه خبر را اینجا بخوانید