بهمن ماه ۹۷ برای دومین بار در سال جاری از  سوی اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرای مراسم جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار به این موسسه واگذار شد.

در ابتدا همچون گذشته جلساتی جهت نحوه اجرای برنامه های مراسم در محل معاونت فرهنگی ورزشی و توانبخشی موسسه برگزار گردید بعد از مشخص شدن برنامه ها جلسه تکمیلی با دکتر فقیه مدیر کل آموزش بنیاد شهید و همکارانشان در محل دفتر ایشان برگزار  شد.

ادامه خبر را اینجا بخوانید